КАТЕГОРИЯ - В

ЦЕНИ:

Цената на курса за категория В е 720 лв. и включва:

40 учебни часа теоретично обучение в учебния кабинет на школата;

31 учебни часа практическо обучение (управление на автомобил).

Необходими документи при записване за курс:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  • Актуална снимка - 1 брой;
  • Лична карта;
  • Минимална възраст при започване на шофьорския курс е 17 години и 9 месеца.

Такси за изпити:

  • Изпит по теория - 60 лв.;

  • Изпит по практика - 60 лв.;

  •  Цената на допълнителен кормилен час извън задължителния минимум и опреснителни курсове е 25 лв..  Едно кормуване (50лв.) се равнява на два кормилни часа.