КАТЕГОРИЯ - А1

ЦЕНИ:

Цената на курса за категория А е 500 лв. /с придобита кат.В/

600 лв. /без категория В/ и включва:

  • 36 учебни часа теоретично обучение "Безопасност на движението" и 4 часа "Общо устройство на мотоциклета" провеждани в учебния кабинет на школата, за лица, които не притежават правоспособност от категория В;.
  • 4 учебни часа "Общо устройство на мотоциклета", за лица, които притежават правоспособност от категория В;
  • 20 учебни часа практическо обучение (управление на мотоциклет), обучението се провежда на полигон и управление в градски условия.

Необходими документи при записване за курс:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  •  Актуална снимка - 1 брой;
  • Лична карта;
  • Свидетелство за управление на МПС с категория В (ако притежава такава);
  • Минимална възраст при започване на шофьорския курс за категория "А1" е 15 години и 11 месеца.*

Такси за изпити

  • Изпит по теория - 60 лв., за кандидати, които не притежават категория В;
  • Изпит по практика - 60 лв., за кандидати, които притежават категория В се явяват само на практически изпит.