КАТЕГОРИЯ - В + E

ЦЕНИ:

Цената на курса за категория В+Е е 640 лв. и включва:

 Практическо обучение - 12 учебни часа;.

Необходими документи при записване за курс:

  • Лична карта
  • Копие и оригинал на диплома /минимум основно образование/;
  • Актуална снимка за документи - 2 бр.;
  • Шофьорска книжка категория В или документ за успешно издържан изпит;

Такси за изпити:

  • Изпит по практика - 80 лв.;

  •  Цената на допълнителен кормилен час извън задължителния минимум и опреснителни курсове е 35 лв..  Едно кормуване (70 лв.) се равнява на два кормилни часа.